MUDr. Katarína Macháleková, PhD.

lekár Ústavu patológie SZU a OUSA

Bydlisko:
Bratislava

Dátum narodenia:
1977

Štúdium

•  1995 Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha v Martine
•  2001 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, odbor všeobecné lekárstvo
•  2009 vedecko-pedagogický titul „PhD.“

Odborná prax

•  2001 Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
•  2009 BB BIOCYT diagnostické centrum s.r.o., Banská Bystrica
•  2011 Ústav patológie SZU a OUSA v Bratislave

Postgraduálna špecializácia

•  2004 I. špecializačná atestácia v odbore patologická anatómia
•  2007 II. špecializačná atestácia v odbore patologická anatómia

Členstvo vo vedeckých, profesijných a odborných spoločnostiach

•  Člen Slovenskej divízie „International Academy of Pathology“

Zoznam publikačnej činnosti