LEKÁREŇ SV. ALŽBETY


Štruktúra pracoviska

Lekáreň má verejnú časť s výdajňou liekov na recepty a s výdajňou voľno predajných liekov pre verejnosť. Ústavná časť lekárne zásobuje liekmi jednotlivé oddelenia OÚSA. Súčasťou lekárne je laboratórium slúžiace pre individuálne pripravované lieky. Pracovníci lekárne pripravujú cytostatiká pre ambulantných a lôžkových pacientov na pracovisku centralizovanej prípravy chemoterapie. Lekáreň v roku 2010 rozšírila svoje služby v oblasti výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok v pobočke lekárne na Špitálskej č. 7.

Personálne obsadenie:

Odborný zástupca:
PharmDr. Karolína Kimliková, MPH

Lekárnici verejný úsek lekárne:
PharmDr. Zuzana Mokrišová
Mgr. Mária Bukovínová
PharmDr. Mária Kráľovičová
Mgr. Bianka Oboňová

Lekárnici nemocničný úsek lekárne:
Mgr. Mária Karpatová, CSc.
Mgr. Zuzana Pavlíková
Vladimíra Vidová

Lekárnici - centrálna príprava cytostatík:
Mgr. Viera Zavacká
PharmDr. Boris Dudík

Farmaceutickí laboranti - centrálna príprava cytostatík
Jana Vičíková
Edita Petrášová

Odborný zástupca -  pobočka lekárne:
PharmDr. Matej Mydla

Lekárnici pobočka lekárne:
Mgr. Zuzana Kostková
PharmDr. Barbora Dřínovská
Mgr. Patrik Kosť
Mgr. Bianka Oboňová
Mgr. Andrea Horniaková

Farmaceutický laborant - zdravotnícke pomôcky:
Aneta Bestrová

Náplň činnosti:

Hlavnou úlohou Lekárne sv. Alžbety je zabezpečiť zásobovanie liekmi a zdravotníckymi pomôckami pacientov liečených v OÚSA. Lekáreň realizuje aj špeciálne požiadavky na lieky pre ambulantných pacientov ústavu, ako aj pre pacientov z iných zdravotníckych zariadení. Okrem výdaja liekov je činnosť Lekárne sv. Alžbety zameraná na príjem, kontrolu, skladovanie, prípravu liekov a na poskytovanie odborných informácií o liekoch pacientom a odbornému personálu nemocnice pri dodržiavaní všetkých pravidiel súvisiacich s legislatívnou úpravou farmaceutickej starostlivosti.

Pedagogická činnosť
Lekáreň sa v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK a strednou zdravotníckou školou venuje tiež pregraduálnej výchove študentov.

Lekáreň sv. Alžbety je otvorená od 1.februára 2001 na Hollého ulici v Bratislave. Pôvodná rovnomenná historická lekáreň tu fungovala od roku 1753, no neskôr bola zrušená. Lekáreň má bezmála dve tisíc všetkých druhov liekov, vrátane čo najširšieho sortimentu liekov onkologických.

 

Otváracie hodiny:

Verejný úsek lekárne Hollého ul.
Pondelok - Piatok 7.00 - 16.00
02/3224 9571, 9570
e-mail: lekaren[at]ousa.sk

Pobočka Lekárne sv. Alžbety s rozšíreným sortimentom zdravotníckych pomôcok, Špitálska ul. č. 7.

Pondelok - Piatok 8.00 - 18.00
Tel: 02/ 5263 7939
e-mail: plekaren[at]ousa.sk