Zamestnanci oddelenie klinickej patológie a cytológie:

 

Pracovník: Kategória/ funkcia: Tel. č.: e-mail:
Karol KAJO, doc. MUDr., PhD. primár 3224 9536  karol.kajo[at]ousa.sk
Katarína KAJOVÁ MACHÁLEKOVÁ, MUDr., PhD. lekár 3224 9518  katarina.machalekova[at]ousa.sk
Jaroslava JOZEFÁKOVÁ, MUDr., MIAC lekár úseku cytológie 3224 9581  jaroslava.jozefakova[at]ousa.sk
Csaba BIRÓ, MUDr., PhD. lekár 3224 9543  csaba.biro[at]ousa.sk
Henrieta  ŠIDLOVÁ, doc. MUDr., PhD. vedúci lekár úseku cytológie
3224 9517  henrieta.sidlova[at]ousa.sk
Mária MACKOVÁ, MUDr. lekár 3224 9618  maria.mackova@ousa.sk
Eva MICHALCOVÁ, MUDr. lekár 3224
9582
 eva.michalcova@ousa.sk
Miroslava VALLOVÁ, RNDr. laboratórny diagnostik
3224 9584  mirolava.vallova@ousa.sk
Tomáš LABOŠ, PhDr. laborant, manažér kvality OKPC
3224 9584  tomas.labos@ousa.sk
Rastislav KORDIAK, Mgr. laboratórny diagnostik 3224 9584  rastislav.kordiak@ousa.sk
Jana PAULENOVÁ úseková vedúca laborantka 3224
9516
jana.paulenova@ousa.sk

 

Martina ŠTEFEKOVÁ

Dana PAULENOVÁ

Vladimíra MIKUŠIAKOVÁ

Katarína KERTYSOVÁ
Mária KAŠČÁKOVÁ, Mgr.

 
 laboranti - biopsia

3224 9516
Iveta ILAŠENKOVÁ dokumentácia 3224
9515
patologia@ousa.sk

Svetlana HUDECOVÁ, Mgr.

Silvia CSOMÓ

Ľubica MARCIŇOVÁ

Rebecca Michelle PAVELKA

 laboranti cytológia 3224 9583
3224 9580
cytologia@ousa.sk
Monika MICHALOVIČOVÁ  sanitárka