Na imunohistochemickom úseku sa vykonávajú štandardné imunohistochemické vyšetrenia diagnostických a prognosticko-prediktívnych markerov podľa indikácie (viď zoznam vyšetrení – zoznam antigénov). Bohaté spektrum diferenciačných protilátok umožňuje nielen typizáciu, ale aj subtypizáciu a exaktnú špecifikáciu nádorových ochorení s cieľom vystihnutia ich biologickej povahy a poskytnutia informácií nevyhnutných pre správny následný terapeutický manažment. Náplňou tohto úseku sú aj vyšetrenia pomocou fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH) pri detekcii stavu HER-2.