Na cytologickom úseku sa spracováva a vyhodnocuje biologický materiál získaný punkčnou aspiračnou biopsiou alebo sterovou metódou najmä z telesných tekutín, nádorov prsníka a štítnej žľazy, slinných žliaz, kože a gynekologickej cytológie.
V rámci exfoliatívnej cytológie spracovávame gynekologické stery štandardnou farbiacou metódou podľa Papanicolaua a vyhodnocujeme  ich v Bethesda systéme. Novinkou je poskytovanie vyšetrenia metódou „liquid based cytology“ (LBC). 
Vykonávame aj vyšetrenia sekrétov prsníka a tekutín rôzneho pôvodu / obsah cýst, laváže, výpotky, moč a iné/.
V negynekologickej cytológii vykonávame odber, spracovanie a diagnostiku náterov punkčnej aspiračnej biopsie /PAB/ získaných tenkoihlovou aspiráciou /FNA/. Vyšetrujeme nátery zo štítnej žľazy, prsníka, slinných žliaz, lymfatických uzlín ako aj iných lézií nejasného pôvodu, ktoré sú dostupné punkčnej ihle z povrchu tela.
Pracovisko poskytuje podľa požiadaviek aj konzultačnú činnosť v oblasti cytológie pre iné zdravotnícke zariadenia.