Zoznam vykonávaných laboratórnych vyšetrení

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam všetkých vyšetrení vykonávaných na
Ústave Patológie SZU a OÚSA
    - akreditovaných – A
    - neakreditovaných - N

P.č. A/N Materiál Skratka Názov vyšetrenia Metóda
1. A tkanivo   Histologické vyšetrenie tkaniva :
- peroperačná biopsia
- histochémia
- imunohistochémia (IHC)
- spracovanie tvrdých tkanív
- mikroskopické hodnotenie
 
2. A
moč, výpotok,
odtlačok, ascitická tekutina
   Cytologické vyšetrenie negynekologické :
- farbenie náterov polychromatickou  metódou podľa Papanicolaua
- mikroskopické hodnotenie
 
3. A  gynekologický ster
   Cytologické vyšetrenie gynekologické:
- farbenie náterov polychromatickou metodou podľa Papanicolaua
- LBC
- mikroskopické hodnotenie v Bethesda systéme
 
4. N  tkanivo    Odber tkanív do Nádorového tkanivového zariadenia
5.
N  tkanivo    Fluorescenčná in situ hybridizácia

 FISH

 

Vysvetlivky:
IHC - Imunohistochémia
LBC – Liquid based cytology  
FISH – Fluorescenčná in situ hybridizácia

 

Zoznam histochemických farbiacich a impregnačných metód :


1.    Farbenie hematoxylínom-eozínom
2.    Dôkaz polysacharidov PAS reakciou podľa Mc Manusa
3.    Farbenie HP podľa Giemsu
4.    Impregnácia podľa Gomoriho
5.    Farbenie kolagénvých vlákien podľa van Giesona
6.    Dôkaz železa Perlsovou reakciou
7.    Amyloid kongočerveňou podľa Puchtlerovej
8.    Impregnačná metóda podľa Grimeliusa
9.    Mallory - farbenie na fibrín
10.    Kyslé mukopolysacharidy - Alciánová modrá
11.    Farbenie na dôkaz Melanínu podľa Lignaca
12.    Mucikarmín podľa Mayera
13.    Dôkaz Mycbacterium tuberculosis podľa Ziehl-Neelsena
14.    Baktérie podľa Gramma
15.    Dôkaz glykogénu metódou PAS-diastáza
16.    Zelený Trichróm podľa Massona
17.    Dôkaz lipidov podľa Lillieho
18.    Rezorcín-fuchsín podľa Weigerta na elastické vlákna
19.    Dôkaz plesní – impregnačná metóda podľa Gomoriho
20.    Kombinovaná metóda PAS – Alciánová modrá
21.    Dôkaz vápnika – metéda poodľa Kossa
22.    Dôkaz elastických vlakien – metúoda podľa Verhoeff van   Giesona
23.    Dôkaz žirnych buniek – farbenie toluidinovou modrou

 

Zoznam antigénov vyšetrovaných imunohistochemickou metódou :

 

Protilátka proti antigénu      

Skratka

Výrobca

Aktín (smooth muscle)

SMA

Dako

Alfa-1-fetoproteín

AFP

Cell Marque

a-metyl-CoA Racemáza

AMACR

Dako

Androgénový receptor

AR

Zeta

Argináza-1 ARG1 Zeta

Bcl-2

BCL2

Dako

Bcl-6 BCL6 Dako

Beta-Catenin

BCAT

Dako

BRAF V600E BRAF Roche

Caldesmon

CDES

Dako

Calretinin

CRT

Dako

CD3 CD3 Dako
CD8 CD8 Dako

CD10

CD10

Dako

CD20cy

CD20, L26

Dako

CD21 CD21 Dako
CD23 CD23 Dako

CD30

CD30

Dako

CD31

CD31

Dako

CD34 Class II

CD34

Dako

CD45

CD45, LCA

Cell Marque/Roche/Dako

CD45RO

CD45RO, UCHL1

Dako

CD56

CD56

Dako

CD68

CD68

Dako

CD79a

CD79

Dako

CD99

CD99

Dako

CD117

CD117

Zeta

CD138

CD138

Dako

CDK4

CDK4

Zeta

CDX2

CDX2

Dako

Collagen IV

Col IV

Dako

Cyclin D1 CycD1 Dako

Cytokeratín 5/6

CK5/6

Dako

Cytokeratín 7

CK7

Dako

Cytokeratín 14

CK14

Cell Marque

Cytokeratín 8/18

CK18

Dako

Cytokeratín 19

CK19

Cell Marque

Cytokeratín 20

CK20

Dako

Cytokeratín AE1/AE3

AE1/3

Dako

Cytokeratín HMW CKHMW Dako

Cytokeratín OSCAR

OSC

Cell Marque

C-MYC C-MYC Zeta

Dezmín

DEZ

Dako

EBC (LMP) EBV Dako

EGFR

EGFR

Cell Marque

E-Cadherin

CAD

Roche/Dako

Epitelový membránový antigén

EMA

Dako

ERG

ERG

Dako

FLI-1 FLI-1 Zeta

Estrogénový receptor

ER

Roche/Dako

FOXL2 FOXL2 Zeta

Galectin 3

GAL

Cell Marque

Gastrin

GAST

Dako

GATA3

GATA3

Zeta

Glukagon

GLUK

Zeta

Glypican-3

GLP3

Zeta

Gross cystic disease fluid protein-15

GCDF

Dako

H3K27Me3 H3K27Me3 BioSB

Ľudský choriogonadotropín

HCG

Cell Marque

Mesothelial Cell

HBME1

Cell Marque

Helicobacter pylori

HP

Dako

Hepatocyte

HEP

Dako

HER2

HER2

Dako

Chromogranín A

CHROM

Cell Marque

IMP3 IMP3 Dako

Inhibín α

INH

Dako

Inzulín

INZ

Dako

Kalcitonín

KALC

Dako

Kappa light chains

IgK

DB Biotech

Karbonická anhydráza IX

CAIX

Zeta

Karcinoembryonálny antigén

CEA mono

Dako

Karcinoembryonálny antigén

CEA poly

Zeta

Ki-67

Ki-67

Dako/Roche

Lambda light chains

IgL

DB Biotech

Mammaglobin

MAM

Dako

MDM2

MDM2

Zeta

Melan A

MELAN

Dako

Melanozóm

HMB45

Dako

Mismatch repair protein MLH1

MLH1

Dako

Mismatch repair protein MSH2

MSH2

Dako

Mismatch repair protein MSH6

MSH6

Dako

Mismatch repair protein PMS2

PMS2

Dako

MUC2 MUC2 Dako
MUC4 MUC4 Zeta
MUC5AC MUC5AC Dako
MUM1 MUM1 Dako

MyoD1

MyoD1

Cell Marque

Enoláza špecifická pre neuróny

NSE

Dako

Nanog

NAN

Bio SB

Napsin A

NAPS

Zeta

OCT3/4

OCT3/4

Dako

PAX8

PAX8

Zeta

PD-L1 PD-L1 Dako

PDX1

PDX1

BioSB

Phosphohistone H3

PHH3

Cell Marque

Placentárna alkalická fosfatáza

PLAP

Dako

p16

p16

DB Biotech

p120 catenin p120 Zeta
p40 p40 Zeta

p53

p53

Dako/Roche

p63

p63

Dako

Podoplanin

POD

Dako

PRAME PRAME BioSB

Progesterónový receptor

PR

Dako/Roche

Prostatický špecifický antigén

PSA

Dako

SATB2 SATB2 Zeta

Serotonin

SRT

Dako

SF-1 SF-1 Cell Marque
SMAD4 SMAD4 Zeta

Somatostatin

SOM

Cell Marque

SOX-10

SOX-10

Cell Marque

STAT6 STAT6 Zeta

S-100

S-100

Dako

Synaptofyzín

SYN

Dako

TLE1 TLE1 Zeta
TRPS1 TRPS1 Zeta

Tyreoglobulín

THG

Dako

Tyreoidný transkripčný faktor -1

TTF-1

Zytomed

Uroplakin II URO II Biocare Medical

Vimentín

VIM

Dako

WT1

WT1

Dako

Zmeny zoznamu vyšetrovaných antigénov vyhradené, o aktuálnych zmenách bližšie informácie poskytuje laboratórium na tel č. : 02/ 3224 9584; 9515, alebo písomne na adrese: patologia@ousa.sk