Ústav laboratórnej medicíny SZU a OÚSA.

■ Klinické laboratóriá Ústavu laboratórnej medicíny (ÚLM) spolu s Ústavom patológie (ÚP) OÚSA sú najkomplexnejším pracoviskom v oblasti poskytovania klinických laboratórnych služieb v SR.

Skratka lab. Laboratórium Umiestnenie
OKPC Odd.klinickej patológie a cytológie Pavilón D, 1. a 2. poschodie
OHT Odd. hematológie a transfuziológie Pavilón D, 3. poschodie
OKF Odd. klinickej farmakológie Pavilón E, 2. poschodie
OKBI Odd. klinickej biochémie a imunodiagnostiky
Pavilón K, 1. poschodie
CP Úsek centrálneho príjmu biologického materiáu Pavilón K, 1. poschodie
OKIA Odd. klinikckej imunológie a alergológie Pavilón R, prízemie
OLG Odd. lekárskej genietiky Pavilón R, 1. poschodie■ Laboratória ÚLM  a ÚP poskytujú svojim partnerom laboratórne služby s dlhodobou tradíciou moderného špičkového zdravotníckeho zariadenia, s vysokou kvalitou,  v laboratóriách s certifikovaným systémom kvality podľa ISO 9001 a s akreditáciou podľa novej medzinárodnej akreditačnej normy STN EN ISO 15189:2013 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť. (Výsledky získané akreditovanými postupmi sú na Výsledkovom liste označené).
Kvalita a certifikáty (http://www.ousa.sk/sk/odborna-verejnost/kvalita-a-certifikaty )

■ Ponúkame komplexné laboratórne služby v oblasti rutinnej, ako aj vysoko-špecializovanej modernej laboratórnej diagnostiky, ktoré sú garantované vysokokvalifikovaným personálom, špičkovou diagnostickou technikou a s nadväznosťou na základné i nadstavbové klinické služby OÚSA.

■ Laboratória OÚSA sú úzko prepojené s klinickým prostredím OÚSA čo im dáva schopnosť veľmi dobre rozumieť potrebám klinických pracovníkov.

■ ÚLM  a ÚP je bázou pre výučbu študentov SZU, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.

■ Oddelenie marketingu v spolupráci s laboratórnymi oddeleniami OÚSA zabezpečuje sústavnú starostlivosť o potreby klinických partnerov tak, aby prinášali maximálny prospech pre pacienta.

■ OÚSA zabezpečuje vlastný zvoz biologického materiálu a distribúciu odberového materiálu.


Druh klinických služieb ponúkaných laboratóriami OÚSA:

■ klinická biochémia, sérológia – Oddelenie klinickej biochémie  a imunodiagnostiky - OKBI
■ hormóny a iné biomarkery –  Oddelenie klinickej biochémie  a imunodiagnostiky - OKBI
■ hematológia a tranfuziológia – Oddelenie hematológie a transfuziológie - OHT
■ klinická imunológia a alergiológia – Oddelenie klinickej imunológie a alergológie - OKIA
■ klinická patológia a cytológia – Ústav patológie -  ÚP
■ lekárska genetika – Oddelenie lekárskej genetiky -  OLG
■ klinická farmakológia – Oddelenie klinickej farmakológie - OKF


■ Široké spektrum laboratórnych vyšetrení sa každoročne rozširuje o ďalšie nové diagnosticky hodnotné vyšetrenia tak, aby pokryli všetky potreby klinických pracovníkov.

■ Naši partneri môžu využívať elektronický prístup k laboratórnym výsledkom cez zabezpečený internetový prístup.

■ Samozrejmosťou je možnosť využiť konzultácie k vykonávaným vyšetreniam, ako aj k interpretácii výsledkov vyšetrení.

V prípade Vášho záujmu o niektorú z týchto ponúkaných služieb alebo Vašich ďalších otázok kontaktujte pracovníkov marketingu:  e-mail: marketing[at]ousa.sk, www.ousa.sk

UPOZORNENIE!:


Pre efektívne využívanie laboratórnych vyšetrení je potrebné sa riadiť pokynmi uvedenými v publikácii LABORATÓRNE SLUŽBY, ktorá uvádza úplný zoznam poskytovaných laboratórnych vyšetrení, požiadavky na odber a transport biologického materiálu a ďalšie užitočné informácie.

Laboratória OÚSA  svojim klientom ponúkajú:
•    Stabilné a kvalitné partnerstvo
•    Sústavnú starostlivosť o Vaše potreby
•    Špičkovú kvalitu laboratórnej diagnostiky
•    Komplexnosť služieb
•    Široké spektrum laboratórnych vyšetrení
•    Odborné zázemie renomovaného ústavu
•    Dlhoročné skúsenosti
•    Orientáciu na maximálny prospech pre pacienta
•    Klinickú nadväznosť
•    Vlastný spoľahlivý zvoz biologického materiálu
•    Elektronický prístup k výsledkom
•    Kvalitný odberový materiál
•    Odborné semináre a konzultácie
•    Sústavnú inováciu podľa Vašich potrieb
•    Zmluvné partnerstvo so všetkými ZP

Laboratórium