Na histopatologickom úseku sa vykonáva štandardizovaná bioptická diagnostika nádorových aj nenádorových lézií rôznych orgánových lokalizácií s dôrazom na patológiu prsnej a štítnej žľazy, ženských pohlavných orgánov, GIT-u, mužských pohlavných orgánov, mäkkých tkanív, kože, močového mechúra a kostného tkaniva. Väčšine u nás hodnotených biopsií predchádza peroperačné zhodnotenie, t.j. vyšetrenie materiálu tzv. zmrazeným rezom počas operačného zákroku, čo umožňuje modifikáciu chirugického výkonu. Zaslanie natívneho tkaniva poskytuje jedinečnú možnosť odberu vzoriek na špecializované genetické vyšetrenia a do tkanivovej banky.  
Súčasťou každého bioptického nálezu je pri nádorových ochoreniach okrem diagnostického záveru aj zhodnotenie relevantných prognostických a prediktívnych ukazovateľov podľa celosvetovo platných štandardov.