Klienti a pacienti

Dnes moderný ústav lieči už tretie storočie...

Onkologický ústav svätej Alžbety, s.r.o. patrí podľa viacerých ukazovateľov, ale tiež hodnotení pacientov a poisťovní, nielen medzi vedúce špičkové onkologické, ale tiež preventívne, stomatologické, všeobecné i fakultné zdravotnícke zariadenia na Slovensku.

Ústav poskytuje špeciálnu zdravotnú starostlivosť na medzinárodnej úrovni kvality podľa certifikátu ISO 9001. Laboratóriá ústavu majú ako jedno z mála pracovísk v SR akreditáciu pre celú Európsku úniu. Ústav je zároveň jediným zariadením s lôžkovým oddelením nukleárnej medicíny. Pripravený je pre jadrové elektrárne v západoslovenskom regióne ošetrovať i kontaminované osoby.

Naša nemocnica ako neštátne cirkevné zdravotnícke zariadenie vedie vyrovnané hospodárstvo od svojho vzniku. Prostriedky investuje do nadobudnutia nových diagnostických a liečebných zariadení, ako aj na ďalšie skvalitnenie starostlivosti o pacientov. Všetky získané prostriedky z verejného zdravotného poistenia v Onkologickom ústave svätej Alžbety, s.r.o. slúžia výlučne pacientom a zdravotnej starostlivosti tak, aby zabezpečovali potrebný rozvoj a kvalitnejšiu službu v ambulantných a lôžkových častiach našej nemocnice. V tomto našom úsilí chceme pokračovať aj naďalej.