Opatrenia v súvislosti s COVID-19

18. 05. 2020

Vážení pacienti,
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. (OUSA) v súvislosti s uvoľňovaním preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronavíru mení od dňa 18.05.2020 niektoré obmedzenia v poskytovaní  zdravotnej starostlivosti :

Čítať ďalej

Aktuality

 • Očkujeme proti COVID-19 bez registrácie!

  vakcína: Comirnaty (spol. Pfizer/BioNTech)

  termín: 30.7.2021
  čas: 8.00- 12.00 hod.
  miesto: Vakcinačné centrum OÚSA, Kolárska 12, Bratislava

  Buďte zodpovední, chráňte sa pred COVID-19.

   

  19. 07. 2021

 • Združenie pre onkológiu - 2% pre život

  Vážení podporovatelia,
  nakoľko Združenie pre onkológiu splnilo podmienky na zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2020, je možné v roku 2021 darovať nám podiel z Vašich daní.
  Združenie pre onkológiu je občianskym združením, ktorého hlavným poslaním a cieľom je ochrana a podpora zdravia spočívajúca vo vytváraní podmienok na prevenciu, včasnú diagnostiku a efektívnu liečbu najmä onkologických ochorení a podpora vzdelávania v onkologickej oblasti.
  Bližšie informácie a potrebné formuláre (ako aj iné možnosti podpory) sú uvedené na stránke www.preonkologiu.sk

  MUDr.Miroslav Klačko, PhD.
  Predseda, štatutár  ZpO

  03. 03. 2021

 • VAKCINAČNÉ CENTRUM OÚSA

  Očkovanie na ochorenie COVID - 19

  Vážení záujemcovia o očkovanie vo vakcinačnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA)!

  Ďakujeme vám za prejavený záujem o očkovanie v našom vakcinačnom centre OÚSA.
   
  Rešpektujte, prosím, rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého prihlásenie sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je možné výlučne len cez portál  https://korona.gov.sk/ kde nájdete všetky potrebné informácie, vrátane voľných termínov na očkovanie.

  Ďakujeme za porozumenie.

  Vakcinačné centrum OÚSA

  06. 02. 2021

 • Informácia pre pacientov

  V zmysle § 13 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj § 44b  a § 8 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že:

  1. činnosť vedúcu k ožiareniu, vrátane lekárskeho ožiarenia, možno vykonávať len vtedy, ak je odôvodnená. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný vykonať lekárske ožiarenie len na základe odôvodnenej indikácie uvedenej v žiadosti o vykonanie lekárskeho ožiarenia.

  2. odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu sa vyžaduje na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytnutie liečby alebo ak ide o poskytnutie diagnostiky formou zobrazovacieho vyšetrenia.

  Z hore uvedeného dôvodu pacientov bez žiadanky od indikujúceho lekára nevyšetríme!

  Za pochopenie Vám ďakujeme!

  Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
  prednostka II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA

  Mgr. Žaneta Kantová
  odb. zástupca pre radiačnú ochranu

  17. 12. 2020

Zobraziť staršie aktuality

Rýchle vyhľadávanie

Zadajte názov ambulancie/lekára:

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa
Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera - zdravotná poisťovňa Union - zdravotná poisťovňa NETC@RDS European health insurance card