kvetinka

Stratené zdravie sa nedá ničím nahradiť. Aj preto je skutočne jedným z najvzácnejších darov, aké máme. Ľudské zdravie v súčasnosti ohrozuje veľké množstvo faktorov, ktoré boli v našich životoch prítomné aj v minulosti. Mnohé z nich však existovali buď  v inej forme alebo intenzite, prítomnosť iných je úplne nová.

Vysoké životné tempo s každodenným preťažujúcim množstvom informácií, elektromagnetický, vizuálny a akustický smog a z toho vyplývajúci stres narúšajú prirodzené biorytmy nášho tela. Nedostatok času a charakter terajšej pracovnej náplne bežného človeka nás oberá o čas strávený na čerstvom vzduchu a mnohokrát aj o silu pre aktívny životný štýl. Znečistenie životného prostredia chemikáliami a karcinogénmi ovplyvňuje čistotu potravy a vody, ktorú prijímame. Niektoré z týchto faktorov vieme ovplyvniť, existencia mnohých však nikdy nie je úplne v našich rukách.

V našom Preventívnom centre Vám ponúkame možnosť podať Vášmu telu ďalšiu pomocnú ruku. Od absolvovania preventívnej prehliadky si sľubujeme možnosť komplexného zhodnotenia Vášho súčasného zdravotného stavu, prípadne záchyt ochorenia v jeho včasnom, mnohokrát ešte neprejavenom štádiu. To všetko absolvovaním sledu viacerých prehliadok pod jednou strechou v priebehu niekoľkých hodín, ordinovaných špičkovými odborníkmi s využitým moderných diagnostických prístrojov a postupov. 

Naše Preventívne centrum je súčasťou Onkologického ústavu sv. Alžbety s.r.o. (PC OÚSA) v Bratislave na Heydukovej ulici. Na základe dobrovoľného záujmu bolo v priebehu rokov vyšetrených už desaťtisíce osôb. Rozsahom služieb, zdravotníckou technikou a odbornými kvalitami našich zdravotníkov patrí PC OÚSA k najkomplexnejším pracoviskám na Slovensku. Stovky z našich klientov už využili možnosti absolvovania ďalších čiastkových či doplnkových diagnostických a terapeutických výkonov, ktoré poskytujeme. Za tie roky tak bolo odhalených množstvo skrytých ochorení – dominantne tých, ktoré spadajú do súčasne veľmi aktuálnej kategórie tzv. „civilizačných“ chorôb – čiže nádorových a metabolických.

Veríme, že sa aj Vy rozhodnete navštíviť nás a osobne využiť Vami vybraný – pre Vás ten najvhodnejší preventívny program, a to z ponuky programov pripravených pre rôzne vekové kategórie i povolania.

h. prof. doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
riaditeľ OÚSA

MUDr. Roland Wittgruber
primár Preventívneho centra OÚSA