Informácie pri hospitalizácii.


Pacient po obdržaní  výzvy na nástup hospitalizácie alebo ak je daný presný dátum  hospitalizácie, dostaví sa v určený deň v raňajších hodinách na  ambulanciu príslušného oddelenia, na ktorom má byť hospitalizovaní. So sebou si prinesie:

1.    doklad totožnosti (občiansky preukaz) a preukaz poistenca zdravotnej poisťovne

2.    ak ide na operáciu a nemal v našom ústave urobené interné predoperačné vyšetrenie tak výsledky tohto
       vyšetrenia, ktoré potom odovzdá na ambulancii

3.    hygienické potreby a veci pre osobnú potrebu

4.    a lieky, ktoré pacient užíva.

V ambulancii pacientovi vystavia doklad pre prijímaciu kanceláriu, s ktorým sa pacient dostaví do prijímacej kancelárie, kde ho príslušnej pracovníčke odovzdá spolu s občianskym preukazom , preukazom zdravotnej poisťovne a  registračnou kartou ústavu a na základe ktorého je potom pacient administratívne  prijatý na hospitalizáciu v našom ústave a môže ísť na lôžkové oddelenie, kde sa ho už ujme vrchná sestra.