Detail aktuality

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

INOVAČNÝ KURZ: KLINICKÉ APLIKÁCIE DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH METÓD NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

PET/CT s fluórcholínom (18F) predstavuje inovatívny prístup k lokalizácii hyperfunkčných prištítnych telesok s významným vplyvom na terapeutický manažment. 

Srdečne Vás pozývame na kurz venovaný klinickým aspektom, typickým aj menej typickým nálezom, ako aj možným  chybám a omylom pri lokalizačnej diagnostike pomocou PET/CT s fluórcholínom (18F)  u pacientov s potvrdenou hyperparatyreózou

Tešíme sa na stretnutie.

doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Prednosta Kliniky nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA
a Katedry nukleárnej medicíny LF SZU


program kurzu (PDF)

(31. 03. 2023)

Archív aktualít