Detail aktuality

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Informácia pre pacientky objednané na mamografické vyšetrenie v OÚSA

Dovoľujeme si informovať klientky/pacientky, ktoré sú objednané na termín skríningového/preventívneho mamografického vyšetrenia v OÚSA, že v prípade, ak posledné mamografické vyšetrenie absolvovali v inom zdravotníckom zariadení (mimo OÚSA), je potrebné si doniesť so sebou dokumentáciu z tohto vyšetrenia  - obrazovú dokumentáciu nahratú na CD nosiči a nález.

Staršia dokumentácia z mamografického vyšetrenia absolvovaného mimo OÚSA je nevyhnutná na správnu diagnostiku, a to aj v prípade, že pacientka mala negatívny nález. Súčasťou správnej diagnostiky je porovnávanie  staršej obrazovej dokumentácie s aktuálnou, na základe čoho možno relevantne posúdiť zmenu distribúcie žľazy, ako aj odhaliť iné diskrétne zmeny v mamografickom obraze.

Prinesenie staršej obrazovej dokumentácie je v záujme samotnej klientky/pacientky, preto žiadame o dodržanie tejto požiadavky. Upozorňujeme, že ak klientky/pacientky staršiu dokumentáciu z posledného mamografického vyšetrenia vykonaného mimo OÚSA neprinesú, mamografické vyšetrenie nebudú môcť v objednanom termíne  absolvovať.

Dodávame, že žiadanka na mamografické vyšetrenie musí byť vystavená indikujúcim lekárom (napr. gynekológ, všeobecný lekár), ktorý má zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou. V opačnom prípade nebude mamografické vyšetrenie hradené v prostriedkov verejného zdravotného poistenia a bude spoplatnené v zmysle platného cenníka OÚSA. Mamografické vyšetrenie bude spoplatnené aj v prípade, ak zdravotná poisťovňa mamografické vyšetrenie odmietne uhradiť z iných dôvodov, napr. pre nedodržanie frekvenčných obmedzení (spravidla 1x za 2 roky).


Pracovisko digitálnej preventívnej (skríningovej) mamodiagnostiky
Mamografické pracovisko PC OÚSA
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA

(15. 12. 2023)

Archív aktualít