Archív aktualít

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Oznam - zaokrúhľovanie platieb v hotovosti cez e-kasy od 01.07.2022

(01. 07. 2022)

V zmysle novely zákona č. 18/1996 o cenách sme povinný od 01.07.2022  zaokrúhľovať platby v hotovosti cez e-kasy na najbližších 5 eurocentov matematicky. Zaokrúhľuje sa len výsledná suma (celková suma k úhrade) a zaokrúhľuje sa len platba v hotovosti. Nezaokrúhľuje sa platba platobnými kartami ani poukážkami. V prípade, ak platba v hotovosti je menej ako 0,05 €, platbu sme povinný zaokrúhliť smerom hore na 0,05 €.
Aj napriek zaokrúhľovaniu sme povinný prijať platby 1 a 2 centovými mincami. Zákazníkom sa nebudú vydávať 1 a 2 centové mince.

Viac

OZNAM – zmena praktického lekára

(04. 04. 2022)

Dovoľujem si Vám oznámiť, že od 04.04.2022 ORDINUJE MUDr. Jana PAVLOVOVÁ namiesto MUDr. JANY FÜLÖPOVEJ

Kontakty na ambulanciu:
Objednávanie:
Telefonický kontakt: 02/3224 8819, 02/3224 8818
E-mail: adriana.szelleova@ousa.sk
Osobne: Kolárska 12, prízemie, Pavilón R

Konzultácie:
E-mail: jana.pavlovova@ousa.sk


MUDr. Roland Wittgruber
Primár Preventívneho centra OÚSA

Viac

Onkologický ústav sv. Alžbety – najlepší špecializovaný onkologický ústav na Slovensku v roku 2021!

(24. 03. 2022)

Každý rok VšZP pozorne sleduje spokojnosť svojich poistencov so zdravotníckymi službami v rámci jednotlivých nemocníc prostredníctvom prieskumu spokojnosti.

Ako vyplýva z prieskumu spokojnosti hospitalizovaných pacientov v kategórii štátne univerzitné a fakultné nemocnice dostala najvyššiu známku od poistencov Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica. Tesne za ňou sa umiestnila Univerzitná nemocnica Martin a Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Viac

Očkujeme proti COVID-19

(22. 11. 2021)

Momentálne je Vakcinačné centrum OÚSA na Kolárskej 12 uzatvorené.
V prípade znovuotvorenia vás budeme včas informovať.

Viac

OZNAM: Skríningové/ Preventívne mamografie

(18. 11. 2021)


Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

      II. Rádiologická klinika LF UK a OÚSA sa v súvislosti s mamografickým skríningom žien obracia na vás s nasledovným usmernením. K indikácii na mamografické vyšetrenia musia byť splnené nasledovné požiadavky:  

Viac

Združenie pre onkológiu - 2% pre život

(03. 03. 2021)

Vážení podporovatelia,
nakoľko Združenie pre onkológiu splnilo podmienky na zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2020, je možné v roku 2021 darovať nám podiel z Vašich daní.
Združenie pre onkológiu je občianskym združením, ktorého hlavným poslaním a cieľom je ochrana a podpora zdravia spočívajúca vo vytváraní podmienok na prevenciu, včasnú diagnostiku a efektívnu liečbu najmä onkologických ochorení a podpora vzdelávania v onkologickej oblasti.
Bližšie informácie a potrebné formuláre (ako aj iné možnosti podpory) sú uvedené na stránke www.preonkologiu.sk

MUDr.Miroslav Klačko, PhD.
Predseda, štatutár  ZpO

Viac

VAKCINAČNÉ CENTRUM OÚSA

(06. 02. 2021)

Očkovanie na ochorenie COVID - 19

Vážení záujemcovia o očkovanie vo vakcinačnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA)!

Ďakujeme vám za prejavený záujem o očkovanie v našom vakcinačnom centre OÚSA.
 
Rešpektujte, prosím, rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého prihlásenie sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je možné výlučne len cez portál  https://korona.gov.sk/ kde nájdete všetky potrebné informácie, vrátane voľných termínov na očkovanie.

Ďakujeme za porozumenie.

Vakcinačné centrum OÚSA

Viac

Informácia pre pacientov

(17. 12. 2020)

V zmysle § 13 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj § 44b  a § 8 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že:

1. činnosť vedúcu k ožiareniu, vrátane lekárskeho ožiarenia, možno vykonávať len vtedy, ak je odôvodnená. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný vykonať lekárske ožiarenie len na základe odôvodnenej indikácie uvedenej v žiadosti o vykonanie lekárskeho ožiarenia.

2. odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu sa vyžaduje na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytnutie liečby alebo ak ide o poskytnutie diagnostiky formou zobrazovacieho vyšetrenia.

Z hore uvedeného dôvodu pacientov bez žiadanky od indikujúceho lekára nevyšetríme!

Za pochopenie Vám ďakujeme!

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
prednostka II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA

Mgr. Žaneta Kantová
odb. zástupca pre radiačnú ochranu

Viac

Oznam

(29. 09. 2020)

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. aj za súčasnej epidemiologickej situácie poskytuje na všetkých svojich pracoviskách zdravotnú starostlivosť bez obmedzenia.

Viac

Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach OÚSA

(28. 08. 2020)

Z dôvodu stúpajúceho počtu prípadov COVID-19 v Bratislavskom kraji platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach OÚSA od 02. septembra 2020 až do odvolania

Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7