Oddelenie lekárskej genetiky


Oddelenie lekárskej genetiky (OLG) je zamerané najmä na genetické analýzy dedičných nádorových syndrómov a somatických mutácií v rôznych typoch nádorov. Počas dvadsiatich rokov existencie sa toto oddelenie postupne a kontinuálne rozrastalo personálne, priestorovo, prístrojovo a najmä množstvom ponúkaných analýz v rozličných sférach onkogenetiky.

Kontakty

Žiadanky

Zoznam vyšetrení


Člen siete pracovísk pre zriedkavé choroby