Štruktúra oddelenia

 

Oddelenie sa člení na úsek diétnych sestier, úsek prípravy stravy pre pacientov, úsek prípravy stravy pre zamestnancov a sklad potravín.


Personálne obsadenie

Primár: MUDr. Böhmová Erika


Náplň činnosti

Oddelenie zabezpečuje prípravu stravy pre pacientov a zamestnancov ústavu po stránke dietetickej s dôrazom na jej kvalitu. Pripravuje diétnu, špeciálnu, ako aj individuálnu stravu pre hospitalizovaných pacientov, obedy a večere pre zamestnancov. Zabezpečuje výber a nákup surovín a ich uskladnenie. Strava sa pripravuje v zmysle zásad správnej výrobnej praxe.