Štruktúra oddelenia

Pracovisko je dislokované na Oddelení centrálnej sterilizácie Národného onkologického ústavu.


Personálne obsadenie

Primár:


Náplň činnosti

Pracovníčky oddelenia zabezpečujú predsterilizačnú prípravu zdravotníckeho materiálu, pomôcok, prístrojov a ich príslušenstva. Vykonávajú zber dekontaminovaného materiálu, setovanie a balenie inštrumentária, obväzového materiálu a operačného prádla podľa vyšpecifikovaných požiadaviek oddelení a ambulancií ako aj následnú expedíciu vysterilizovaného materiálu.