Každý pacient, ktorý po prvýkrát navštívi Onkologický ústav sv. Alžbety  je povinný zaregistrovať sa na pracovisku centrálnej registrácie.

Pracovisko centrálnej registrácie sa nachádza na prízemí, vo vestibule vstupnej haly pavilónu A,  vchod z Heydukovej ul. č. 10.

Pre úspešnú registráciu je potrebné predložiť platný preukaz poistenca a občiansky preukaz, resp. iný doklad totožnosti, na ktorom je uvedená adresa bydliska.

Výsledkom registrácie je v priebehu nikoľkých sekúnd potlačená plastová identifikačná karta, s ktorou pacient navštevuje konkrétne pracoviská ústavu. O vydanie novej karty v prípade straty resp. zmeny údajov požiada návštevník pracovisko centrálnej registrácie.

Ďalšie pokyny pre držiteľa sú uvedené na zadnej strane karty.